Убијци, измамници, крадци – по овие лица трага МВР (Фото)


На сајтот на Министерството за внатрешни работи поставени се фотографии од најбараните криминалци кој сеуште се во бегство и не одговарале за своите злочини. Меѓу нив осудени за убиство, силување, кражби. Некој се во бегство и повеќе од 20 години. Еве по кого трага МВР.

SEFER NAIMI

 • Сефери Наим

  СЕФЕРИ НАИМ т.Евзија род.04.02.1972 год. Во Куманово каде и живее.

  Се бара по наредба на Основен Суд Куманово, за сторено к.д.„Злоупотреба на службената положба и овластување“ по чл. 353 од КЗ на РМ за издржување казна затвор од 15 години.

 • imgБислими Мајдин

  БИСЛИМИ МАЈДИН т.Сабит род.25.05.1978 год. во с.Копаница-Скопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1, за сторено к.д.„Фалсификување исправа“ по чл. 378 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 4 години.

 • imgШерифи Бесим

  ШЕРИФИ БЕСИМ т.Митат род.20.05.1974 год. во с.Копаница-Скопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1, за сторено к.д.„Убиство“ по чл. 123 од КЗ на РМ.

 • imgМустафа Фаредин

  МУСТАФА ФАРЕДИН т. Бејзат род.21.04.1969 год. воСкопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1, за сторено к.д.„Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурози“ по чл. 215 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 15 години.

 • imgРечи Африм

  РЕЧИ АФРИМ т. Кемаил род.29.05.1979 год. во Скопје каде и живее.Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1, за сторено к.д.„Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурози“ по чл. 215 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 13 години.

 • imgРеџеп Фатон

  РЕЏЕП ФАТОН т.Асан род.04.01.1991 год.во Р.Германија а живее во Скопје. Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1, за сторено к.д.„Тешка кражба“ по чл. 236 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 13 години.

 • imgНиколоски Жарко

  НИКОЛОСКИ ЖАРКО т.Милосав род.15.12.1969 год. во Скопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1, за сторено к.д.„Разбојништво“ по чл. 237 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 13 години.

 • imgАјрули Авни

  АЈРУЛИ АВНИ т.Асан род.02.06.1973 год. во с.Руница-Липково а живее во Куманово. Се бара по наредба на Основен Суд Куманово, за сторено к.д.„Убиство“ по чл. 123 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 12 години.

 • imgДонев Гоце

  ДОНЕВ ГОЦЕ т.Драги род.30.05.1986 год. во Штип каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд Штип, за сторено к.д.„Обид за убиство“ по чл. 123 вв.член 19 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 12 години.

 • imgЉика Неџбедин

  ЉИКА НЕЏБЕДИН т.Аљи род.11.08.1979 год. во Тетово каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд Тетово, за сторено к.д.„Убиство“ по чл. 123 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 12 години.

 • img

  Африм Исмаиловиќ

  Африм Исмаиловиќ роден 1980 во Скопје, се бара врз основа на наредба на Oсновниот суд Скопје I, за сторено кривично дело “Тероризам” предвидено по член 394 од Кривичен закон на Република Македонија, во врска со петкратното грозоморно убиство кај Смиљковското езеро. На истиот му е изречена мерка притвор во траење од 30 дена.

 • imgАлил Демири

  Алил Демири роден 1985 год во Скопје, се бара врз основа на наредба на Oсновниот суд Скопје I, за сторено кривично дело “Тероризам” предвидено по член 394 од Кривичен закон на Република Македонија, во врска со петкратното грозоморно убиство кај Смиљковското езеро. На истиот му е изречена мерка притвор во траење од 30 дена.

 • imgХисени Џељадин

  ХИСЕНИ ЏЕЉАДИН т.Даут род.13.03.1972 год. во с.Лојане,Куманово каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд-Куманово за сторено К.Д.,,Убиство,, по чл.123 од КЗ на РМ за издржување на казна доживотен затвор.

 • imgБајрами Башким

  БАЈРАМИ БАШКИМ т.Исен род.10.05.1979 год.Скопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд-Скопје I за сторено К.Д.,,Убиство,, по чл.123 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 20 години.

 • imgЈусуф Фуат

  ЈУСУФ ФУАТ т.Нухи род.02.07.1979 год во Скопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд-Скопје I за сторено К.Д.,,Разбојништво,, по чл.237 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 15 години.

 • imgЉика Рамадан

  ЉИКА РАМАДАН т.Сами род.08.01.1982 год во Тетово каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд-Тетово  за сторено К.Д.,,Убиство,, по чл.123 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 15 години.

 • imgТрајковски Петар

  ТРАЈКОВСКИ ПЕТАР т.Јовче род.28.06.1947 год во с.Никодин-Прилеп а живее во Кочани. Се бара по наредба на Основен Суд-Кочани  за сторено К.Д.,,Полов напад врз дете,, по чл.188 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 15 години.

 • imgЈусуф Суад

  ЈУСУФ СУАД т.Нухи род.01.08.1972 год во Скопје каде и живее.Се бара по наредба на КПУ затвор Идризово,заради бегство од затвор, каде издржувал казна затвор за сторено К.Д.,,Убиство,, по чл.123 од КЗ на РМ во време траење од 15 години. Именуваниот треба да ја доиздржи казната затвор во времетрање од 9 години.

 • imgРистески Бобан

  РИСТЕСКИ БОБАН т.Киро род.03.03.1979 год во Прилеп каде и живее. Се бара по наредба на КПУ затвор Идризово,заради бегство од затвор, каде издржувал казна затвор за сторено К.Д.,,Тешка кражба,, по чл.236 од КЗ на РМ во време траење од 14 години. Именуваниот треба да ја доиздржи казната затвор во времетрање од 7 години.

 • imgЃурчиноски Гоце

  ЃУРЧИНОСКИ ГОЦЕ т.Ѓурчин род.07.10.1974 год во с.Кукуречани-Битола каде и живее. Се бара по наредба на КПУ затвор Идризово,заради бегство од затвор, каде издржувал казна затвор за сторено К.Д.,,Тешка кражба,, по чл.236 од КЗ на РМ во време траење од 14 години. Именуваниот треба да ја доиздржи казната затвор во времетрање од 6 години.

 • imgЖивковиќ Оливер

  ЖИВКОВИЌ ОЛИВЕР т.Стојан род.29.06.1984 год во Скопје каде и живее.Се бара по наредба на КПУ затвор Идризово,заради бегство од затвор, каде издржувал казна затвор за сторено К.Д.,,Убиство,, по чл.123 од КЗ на РМ во време траење од 14 години. Именуваниот треба да ја доиздржи казната затвор во времетрање од 5 години.

 • imgМитров Тони

  Се бара по наредба на Основен суд Гевгелија за сторено кривично дело „Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурози“ по чл.215 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 5 години и по наредба на Основен суд Гевгелија за сторено кривично дело „Бегство на лице лишено од слобода“ по чл. 371 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 3 години.

 • imgМаневски Киро

  Се бара по наредба на Основен суд Битола за сторено кривично дело „Силување“ по чл.186

 • imgЗимери Енвер

  Се бара по наредба на Основен суд Скопје I за сторено кривично дело „Убиство“ по чл.123 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор во траење од 14 години и 6 месеци; по наредба на Основен суд Скопје I за сторено кривично дело „Предизвикување општа опасност“ по чл.288 од КЗ на РМ за издржување казна затвор во траење од 4 години и по наредба на Основен суд Скопје I за сторено кривично дело „Разбојништво“ по чл.237 од КЗ на РМ.

 • imgБејтула Амет

  Се бара по наредба на Основен Суд Тетово за сторено кривично дело „Земање заложници“ по чл.421 од КЗ за издржување на казна затвор од 10 години.

 • imgПетровски Душан

  Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 2 за сторено кривично дело »Убиство« по член 123 од КЗ на РМ, за кое дело му е изречена казна затвор во времетраење од 12 (дванаесет) години.

 • imgСтојанов Марјан

  Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 2 за сторено кривично дело »Убиство« по член 123 од КЗ на РМ, за кое дело му е изречена казна затвор во времетраење од 12 (дванаесет) години.

 • imgСенков Благој

  Се бара по наредба на Основен Суд Велес за сторено кривично дело »Кражби« по член 155 од КЗ на РМ,за кое дело му е изречена казна затвор во времетраење од 15 (петнаесет) години.

 • imgДаравелски Драган

  Се бара по наредба на Основен суд Скопје за сторено кривично дело “злоупотреба на службена положба и овластување” по член 353 КЗ на РМ.

 • imgАрифи Дилавер

  Се бара по наредба на Основен суд Скопје за сторено кривично дело »убиство«по член 123 од КЗ на РМ.

 • imgМурати Зија

  I СЕ БАРА ПО НАРЕДБА на Основен суд Куманово од 27.02.2002 година за кривично дело по член 418 (засновање ропски однос и превоз на лица во ропски однос) од КЗ на РМ.

 • imgЧаиљи Хисни

  I СЕ БАРА ПО НАРЕДБА на Основен суд Куманово од 27.02.2002 година за кривично дело по член 418 (засновање ропски однос и превоз на лица во ропски однос) од КЗ на РМ.

 • imgЉутвији Реџеп

  I СЕ БАРА ПО НАРЕДБА на Основен суд Куманово од 27.02.2002 година за кривично дело по член 418 (засновање ропски однос и превоз на лица во ропски однос) од КЗ на РМ.

 • imgИбраими Сабедин

  I СЕ БАРА ПО НАРЕДБА:1.Основен суд Куманово од 14.04.2000 година за кривично дело по член 123 (убиство) од КЗ на РМ.

 • imgБоцевски Ацо

  БОЦЕВСКИ АЦО викан “Циган”. Се бара по наредба на Основен суд Скопје І од 30.06.1998 година за издржување казна затвор во траење од 15 години за извршено кривично дело по член 123 (убиство) од КЗ на РМ.

 • imgБајрамовски Хамди

  БАЈРАМОВСКИ ХАМДИ викан »КОМАНДАНТ БРЕЗА«. Се бара по наредба од Основен суд Скопје –ІІ од 21.09.2003 година за сторено кривично дело по чл.237 од КЗ на РМ и други кривични дела.

 • imgБајрам Ерсан

  Се бара по наредби на КПУ – Затвор Охрид заради бегство од затворот, каде издржувал казна затвор за сторено кривично дело »Разбојништво« по член 237 од КЗ на РМ во времетраење од 10 години. Именованиот треба да ја доиздржи казната затвор во времетраење од уште 7 (седум) години.

 • imgЗариќ Александар

  Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1 за сторено кривично дело »Тешки Кражби« по член 236 од КЗ на РМ , за кое дело му е изречена казна затвор во времетраење од 10(десет) години.

 • imgАлили Адем

  АЛИЛИ АДЕМ викан »ТУЧИ«. СЕ БАРА ПО НАРЕДБА на Основен суд Куманово од 30.05.2001 година година за кривично дело по член 123 (убиство) од КЗ на РМ.

 • imgПајазити Ремзи

  Се бара по наредба на Основен суд Скопје – 1 за сторено кривично дело “тешка кражба” по член 236 од КЗ на РМ, за кое има изречено мерка – казна затвор во траење од 4 години и 6 месеци.

 • imgКурти Бесим

  Се бара по наредба на Основен суд Скопје – 1 за сторено кривично дело “тешка кражба” по член 236 од КЗ на РМ, за кое има изречено мерка – казна затвор во траење од 5 години и 6 месеци.

 • imgАндоновски Мирослав

  Се бара по наредба на Основен суд Скопје – 2 за сторено кривично дело “силување” по член 94 од КЗ на РМ и “родосквернавење” по член 112 од КЗ на РМ,за кое има изречено мерка – казна затвор во траење од 6 години и 4 месеци.

 • imgАлија Реџаи

  Се бара по наредба на Основен суд Скопје 2 за сторено кривично дело „Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги , психотропни супстанци и прекурози“ по чл.215 од КЗ за издржување на казна затвор од 12 години .

 • imgГеоргиевски Георги

  Се бара по наредба на КПУ – затвор Идризово поради бекство од истиот каде издржувал казна затвор од 15 години за сторени кривилни дела „Тешки кражби“ по чл.236 од КЗ , издржал казна затвор од 7 години и 3 месеци а за доиздржување има казна затвор од 7 години и 9 месеци.

 • imgНухиу Вехап

  Се бара по наредба на Основен Суд Гостивар за сторено кривично дело „ Убиство во обид“ по чл.123 вв со чл 19 од КЗ за издржување на казна затвор од 3 години .

 • imgБогуќанин Ќемал

  Се бара по наредба на Основен суд Велес за сторени кривични дела „Тешки кражби“ по чл.236 од КЗ за издржување на казна затвор во траење од 7 години.

 • imgШабани Садик

  Се бара по наредба на Основен суд Скопје 2 за сторени кривични дела „ Тешки кражби“ по чл.236 од КЗ за издржување на казна затвор од 10 години

 • imgЛабовски Иљо

  Се бара по наредба на Основен суд Струга за сторено кривилно дело „Измама“ по чл.247 од КЗ за издржување на казна затвор од 7 години.

 • imgЗверотиќ Неџад

  Се бара по наредба на Основен Суд Скопје , поради поради сторено кривично дело „Разбојничка Кражба“ по член 238 од КЗ за што е осуден на казна затвор во траење од 5 години.

 • imgСириниќи Африм

  Се бара по наредба на Основен Суд Скопје , поради поради сторено кривично дело „Тешки Кражби“ по член 236 од КЗ за што е осуден на казна затвор во траење од 7 години.

 • imgИмеровски Фатих

  Се бара по наредба на Основен Суд Битола , поради сторено кривично дело „Убиство” по член 123 од КЗ , за што е осуден на казна затвор во траење од 10 години.

 • imgДемири Халим

  Се бара по наредба на КПУ затвор „Идризово”-Скопје, поради бегство од КПУ затвор „Идризово”, каде одлежувал казна затвор во траење од 13 години за сторено кривично дело „Убиство” по член 123 од КЗ. Преостанатиот дел од неиздржаната казна изнесува 4 години.

 • imgАмети Ресул

  Се бара по наредба на Основен Суд Ресен , поради сторено кривично дело „Убиство” по член 37 од КЗМ за што е осуден на казна затвор во траење од 12 години.

Share Button

Tags:

MK News

Автор инфо

No comments yet.

Остави коментар

UA-33057274-1