Маркетинг

 Услови за рекламирање и ценовник

 • МКnews е информативен портал со над 1 милион посети месечно

 • Посетителите на MKnews се воглавно на возраст меѓу 25 и 45 години, со високо образование, 80% од Македонија

 • Дневно во просек има 40.000 посети – со тенденција за раст секојдневно 

 • Цените се изразени во Евра!

За контакт со маркетинг службата:  [email protected]

 

mapa500

Тип

Неделно

Месечно

CPM

H1

468×60

150

450

1

H2

1032×100

250

750

1.5

M1

716×90

200

600

1.2

M2

700×90

100

300

0.6

S1

300×250

200

600

1.2

S2

300×250

200

600

1.2

S3

300×250

150

450

1

S4

300×250

100

300

0.6

F1

728×90

120

350

0.7

F2

200×100

50

150

0.3

 • Сите наведени позиции се прикажуваат и на сите внатрешни страни (освен M2)

 • CPM – Cost Per Mile е цена за 1000 прикажувања

 • Цените се изразени во евра без врачунат ДДВ

 • Банерите треба да бидат оптимазирани за прикажување на web, со големина не повеќе од 100kb. За евентуални исклучоци контактирајте ја нашата маркетинг служба.

 • За сите големини на банери кои не се наведени испратете барање на [email protected]

 • За рекламирање на период од 3 месеци и подолго има посебни попусти

 • Ги прифаќаме сите начини на плаќање, вклучувајќи го и PayPal

 • За подетални информации обратете се на [email protected]

analytics2

 • Floating банер од лева и десна страна – таканаречен лебдечки банер е еден од најефективните и најатрактивните начини и позиции за рекламирање. Банерот се прикажува лево и десно од главната содржина и без разлика на скролувањето на екранот нагоре надоле банерот се поместува и е постојано на екранот пред очите на читателот – оттаму и името ,, лебдечки,, банер. Како изгледа овој банер во пракса можете да погледнете на следниот линк http://mkd-news.info. Големината на банерот е 120×600 пиксели. цената е 80 евра дневно за закуп на едната страна (лево или десно) или 150 евра дневно за закуп на двете страни одеднаш.

 • Popover i Floater се поп уп банери кои се вчитуваат кога посетителот ќе дојде на страната. Бидејќи и едниот и другиот сокриваат поголем дел од содржината, невозможно е читателот да не ги види. За да се дојде до содржината на вестите читателот мора да го исклучи банерот на иксот во горниот лев агол од банерот.

 • Popover банерот покрива еден дел од содржината и скролува заедно со таа содржина.

 • Floater банерот пак поркива еден одреден дел од екранот и останува на таа позиција и при скролувањето на сајтот и не се губи од видикот на читателот.

 • И едниот и другиот се достапни во сите величини и на сите позиции. Цената за 600х600 величина е 150 евра дневно

 

UA-33057274-1