Tag Archives: придвижување

Промената на Земјената гравитација предизвикува подземно придвижување на вулканската лава

Набљудувајќи го суптилниот начин на менување на гравитационата сила на Земјата и ефектите кои ги предзивикува, може да се донесат одредени заклучоци поврзани со придвижувањето на лавата во длабочините на вулканите.

______________________________________________________________________________________________________

UA-33057274-1