deca-pitacatПрво опомена за родителите кои го занемаруваат детето или го тераат да питачи, а ако и натаму продолжат со злоупотребата центарот за социјални грижи ќе мора времено да го одземе детето и да поведе постапка за одземање на родителското право. Ова се најновите измени во Законот за семејство, со кои се предвидуваат строги казни и за родителите, но и за социјалните работници.

Оваа година на 14 родители од Скопје и 9 од останатите делови на земјата, во судска постапка им било одземено родителското право. Со новите законски измени освен што останат без своето чедо, родителите ќе се соочат и со затворски казни од една до десет години.

А со парични казни ќе се санкционираат социјалните работници и тоа од 1000 до 1500 евра ако не постапат според законот и глоба од 3000 до 5000 евра за центарот за социјални грижи. Според статистиката на министерството во Македонија има околу 1000 деца на улица. Некои уште во пелени родителите и на температури од минус 10 или плус 40, ги носат по раскрсници и во нивно име молат за денар.