Упатство: Еве како ќе се пополнува пријавата за данокот за хонорарите


Објавен е Правилникот за формата и содржината на месечниот извештај за износот на бруто надоместокот утврден во договорот за дело, авторскиoт договор или друг договор, исплатениот нето надоместок и пресметаните придонеси.

danok honorarci

Месечниот извештај се поднесува во електронска форма на образец „МИ-Д/ИН”, чија форма и содржина се дадени во Прилог кој е составен дел на Правилникот.

Електронска форма на образец МИ-Д/ИН

Фирмите кои ги исплатуваат се должни до Управата за јавни приходи да доставуваaт месечен извештај (образец МИ-Д/ИН) за износот на бруто надоместокот утврден со договорот за дело, авторскиот договор или друг договор, исплатениот нето надоместок, пресметаниот придонес за задолжително пензиско и инвалидско осигурување и пресметаниот придонес за задолжително здравствено осигурување за лицата кои според Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување се обврзници за пресметка и уплата на придонесите за пензиско и здравствено осигурување.

Месечниот извештај МИ-Д/ИН се изготвува за лицата за кои фирмата (исплатувач на надоместокот) е обврзник за пресметката и уплатата на придонесите од задолжително социјално осигурување. Ваков извештај поднесуваат и лицата кои се обврзници за уплата на придонесите од задолжително социјално осигурување сами за себе.

Месечниот извештај се поднесува најдоцна до 15-ти во месецот за претходниот месец и задолжително по електронски пат.

 

Share Button
MK News

Автор инфо

No comments yet.

Остави коментар

UA-33057274-1