GERMANY-TRANSPORT-TRAIN-HEALTH-SMOKINGТоа значи дека станарите во колективните згради не ќе можат да пушат во своите домови. Законот се однесува и на сопствениците и на корисниците на становите. Забрането е и пушење надвор, освен ако „пушачот активно поминува по улицата, без запирање“. Со тоа, и пушењето е забрането и на просторите за рекреација, бавчите на угостителски објекти, автобуските постојки…

Рестриктивната политика се објаснува со тоа дека „чадот од цигарите може да поминува и низ вентилациски цевки и ѕидови“.

Многумина сметаат дека тоа е недозволив диктат од страна на властите.