Еве како да проверите дали ви впишуваат стаж – преку интернет


Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија воспостави нова услуга, со која преку својата веб-страница обезбедува пристап на осигурениците до нивните регистрирани податоци во матичната евиденција.

Врз основа на лично барање, може да се спроведе непосреден увид во податоците за стажот на осигурување и платите.spor kompjuter

За да се стане корисник на оваа услуга, потребно е корисничко име и лозинка, кое може да се добие со поднесување на БАРАЊЕ до филијалите, или деловниците на Фондот. Образецот на барањето може да се преземе и од веб-страницата на Фондот: www.piom.com.mk, односно линкот Е – услуги.

Пополнетото БАРАЊЕ се поднесува лично на шалтерите, со документ за лична идентификација на увид (лична карта, или патна исправа). Врз основа на поднесеното барање се добива корисничкото име и лозинка, со кои потоа осигуреникот може да ги следи своите податоци преку интернет.

Податоците се добивааат во форма на преглед на регистрирани податоци потпишан со дигитален сертификат на овластено лице, којшто досега се добиваше исклучиво на шалтерите на Фондот.

Добиениот преглед ќе има карактер на јавна исправа и осигуренците ќе можат да го искористат пред другите надлежни институции каде што има потреба да се потврдува утврдениот стаж на осигурување.

Придобивки од услугата Е-пристап

Придобивките за Фондот од услуга Е-пристап се од повеќе аспекти, со што се зголемува транспарентноста на податоците и информираноста на осигурениците и истите се  достапни за осигурениците 24 часа во текот на денот. Со Е-пристапот ќе се намалат гужвите пред шалтерите за издавање на прегледи, а ќе се намалат и трошоците за хартија, додека пак, вработените ќе можат да бидат ангажирани на други работни задачи.

Фондот ќе го задржи и досегашниот начин на издавање на прегледите за стажот на осигурување, платите, надоместоците на плата, односно основиците на осигурување во хартиена форма за оние осигуреници кои немаат Е-пристап, непосредно преку службите за матична евиденција во филијалите и деловниците на Фондот, со документ за лична идентификација.

Share Button

Tags:

MK News

Автор инфо

No comments yet.

Остави коментар

UA-33057274-1