Земјата изумител на челичното тавче слави 50 год независност од Британските колонизатори


Карибиските острови Тринидад и Тобаго (ТТ) и Јамајка заедно со африканската земја Уганда заедно се осамостоија од Велика Британија во 1962 година и оваа година, овие земји слават свои Златен јубилеј  – 50 години од независноста.

За MKnews.MK

Од Тринидад и Тобаго

Rhondor Dowlat

Август мора да е најнезависен месец од годината за Јамајка и Тринидад и Тобаго, кои станаа независни на 6  и 31 август. Уганда, од друга страна ја стекна својата независност на 9 октомври.

За оние од вас, читатели, кои не знаат за ТТ, тоа е најјужниата островска држава на Западно Индискиот архипелаг со координати 11 00N, 61 00 W. островот се наоѓа североисточно од Венецуела, а обиколен со Карипско Море и Атлантскиот Океан.

Геолошки, островите не се дел од Antillean лак. островот Тринидад некогаш беше дел од Јужна Американското копното и се наоѓа на нејзиниот континентален гребен, додека островот Тобаго е поврзани со Карибската плоча.

ТТ е благословен со изобилство на природни ресурси – нафта, гас и асфалт, и културно различни луѓе.

Илјада, деветстотини и осумдесет квадратни милји, 1,3 милиони луѓе ги населуваат двата острови. Една мала островска држава по меѓународните стандарди, но сепак ТТ му го подари на светот голем изум, пронаоѓањето на челичната тава. Карневалот на ТТ пак предизвика слични фестивали во светот, а многу од нејзините граѓани се впишани во аналите на светската историја.

Оригинални жители беа Amerindian племиња кои мигрирале на север од Јужна Америка брег. тие одржуваа трговски и културни контакти не само со Венецуела туку и со сите други земји во северниот Antillean синџир.

Во јули 1498 година Christopher Columbus го прогласи островот за шпанска колонија. Освен минералните наоѓалишта кои беа цел на шпански експлоатација, колонијата во голема мера беше запоставена до 1783 кога на француски колонист Roume de St. Laurent му беше дозволено да донесе робови за да се вклучат во одгледување шеќер во северниот дел на Тринидад.

Слабо бранетата колонија беше заробена од страна на Британците во 1797 од кое време остана британска колонија се до независноста во 1962 година. Од почетокот на 18 век, британски трговци и плантажери ги заменија шпанските и француските колонизатори, како и тие и новите продолжија со носење африкански робови за да работат на плантажите.

Укинувањето на ропството во 1838 создаде сериозен проблем за работна сила , бидејќи поголемиот дел од африканската популација ги напушти имотите и побараа слободен живот далеку од нивните робовладетели. Напори се  направени за да се пополни таа празнина со поттикнување на наемни работници од Португалија, Кина и од Источна Северна Америка.

Конечно, Индија се појави како главен снабдувач помеѓу 1845 и 1917 година. Во 1889 година, Тобаго административно се приклучи кон Тринидад и десет години подоцна беше направена унијата Тринидад и Тобаго. Во 1925 година на колонијата и беше дозволено да ги избере првите претставници на еднодомниот  законодавен дом, прв пат воспоставен во 1831 година на 31 АВГУСТ, 1962 година  законодавниот дом беше претворен во дводомен.

На 24 Септември 1976 година, нацијата од уставна монархија доби статус на република.

златниот јубилеј , Владата на ТТ  ќе го прослави со серија иницијативи, вклучувајќи ги и националните натпревари, како што се Calypso натпреварите, Воено шоу ‘Tattoo’,  парада на успешните олимпијци на ТТ, заедно со носителот на златен медал Keshorn Walcott.

Овие настани имаат за цел да ги одбележат и слават некои од важните настани, луѓе и места кои помогнаа во обликувањето на богатата и разновидна историја на земјата.

Претседателот на ТТ Џорџ Максвел-Ричардс испрати честитка до Уганда, “Eric Eustace Williams прв премиер на Trinidad and Tobago и Apollo Milton Obote од Uganda го водеа движењето за независност. Затоа со посебни чувства за заедничката историја, ако не и судбина, јас упатувам честитки до граѓаните на Уганда за нивниот златен јубилеј на независноста. Во октомври 1973 година, дипломатски односи меѓу нашите две земји беа воспоставени и од тогаш, имавме блиска соработка во меѓународни форуми, како што се Обединетите нации и неговите помошни тела, Комонвелтот, Движењето на неврзаните и G77.

 Во поново време, ние се обидуваме да ги подобриме билатералните односи и не така одамна, делегација на бизнисмени од Тринидад и Тобаго ја посети Уганда, за унапредување на трговската размена меѓу двете земји. Неодамнешно откритие на нафта и гас ќе имаат големо влијание врз економијата на Уганда”.

Прва жена премиер на ТТ Kamla Persad-Bissessar рече дека иако има што да се прославува за минатото, императив за Владата треба да е иднината “во свет кој брзо се менува”.

“Комуникација, управување, водење бизнис, проектирање и имплементација на стратегии за одржлив развој … сите станаа посложени, пософистицирани. Истото важи и за очекувањата на нашите граѓани. Како ќе им пријдеме на нашите следните 50 години на независност? Верувам дека за да продолжиме да напредуваме, ние мора да се издигнеме над нашите разлики во интерес на поголемо народно добро. Да, ќе има разлики и конфликти и предизвици, но на крајот од овие борби ние мора да постигнеме траен раст и развој. Како лидери на јавниот сервис, корпорации, работници во јавниот и приватниот сектор, членови на граѓанското општество, млади лица, поединци, сите мора да работиме заедно за утре, утре  каде просперитет и достоинство за сите може да се постигне и каде што високи стандарди на квалитет и продуктивноста ќе се нашите обележја. Ајде сега да ги поставиме нашите видици уште повисоко. Нашите најдобри денови допрва доаѓаат. Со континуираната посветеност, решителност и лојалноста на вас, на нашите граѓани, ние ќе се издигнеме заедно … во единство … да се ре-дефинира и продлабочи нашето влијание во регионот и светот “заклучи Persad -Bissessar .

Државниот секретар на САД Хилари Родам Клинтон, во вторникот, испрати честитка до ТТ, за 50-от роденден: “Во име на претседателот Обама и народот на САД, јас со голема радост испраќам честитка до народот на Тринидад и Тобаго. Нашите две земји делат долга историја на пријателство и соработка и тоа повеќе од 200 години наназад. Од доаѓањето на Афро-Американците во Тринидад по војната во 1812 година, па дупчење на првиот нафтен бунар во Тринидад од американскиот инженер во 1866 година, па нашата воена соработка за време на Втората светска војна, овој однос придонесе за развојот на двете наши земји и мир и просперитет на нашиот свет. Ние делиме долга традиција на демократија, почитување на човековите права и различноста “, изјави Клинтон.

“Денес, врската меѓу нашите земји е збогатен со илјадници ваши граѓани кои се во во САД, вклучувајќи научници, спортисти, уметници и педагози. САД ги испраќа нашите најдобри желби за продолжување на мир, просперитет и среќа “, рече таа.

Прославите во петок ќе започне со парада ,,Денот на независноста,, во паркот Савана по што следи коктел со премиерот и претседателот. Во текот на денот ќе има неколку културни ревии низ ТТ и огномет во 20:00 во главниот град на Тринидад и Тобаго, Scarborough.

За MKnews.MK

Од Тринидад и Тобаго

Rhondor Dowlat

By Rhondor Dowlat, Trinidadian Journalist

CARIBBEAN Islands Trinidad and Tobago (TT) and Jamaica along with the African country of Uganda all attained independent status from the United Kingdom in 1962 and will this year, be celebrating its Golden Jubilee year – 50 years of Independence.

August must have been the most independent month of the year for Caribbean islands Jamaica and Trinidad and Tobago as they became independent on August 6th and 31st respectively. Uganda on the other hand gained its Independence on October 9th.

For those of you readers who do not know about TT, it is the most southerly island state of the West Indian archipelago with co-ordinates 11 00N, 61 00 W. The twin-island is located northeast of the Venezuelan mainland, and bound by the Caribbean Sea and the Atlantic Ocean. Geologically, the islands are not part of the Antillean arc. The island of Trinidad was once part of the South American mainland and is situated on its continental shelf, while the island of Tobago is part of an island arc chain associated with the Caribbean Plate.

TT is blessed with an abundant of natural resources – oil, gas and asphalt, and the unbridled talent of a culturally diverse people.

One Thousand, Nine Hundred and Eighty square miles, 1.3 million people populating the two islands. A small island state by international standards, yet TT has gifted the world, the invention of the steel pan. TT’s Carnival has spawned similar festivals worldwide and many of its citizens have etched their names and that of TT in the annals of world history.

The original inhabitants were Amerindian tribes who had migrated northwards from the South American coast. They maintained trade and cultural contacts not only with their Venezuelan brethren but with others in the northern Antillean chain. In July 1498 Christopher Columbus claimed the island in the name of Spain. Native people felt the brunt of the colonisation process but in spite of it all a significant number of our citizens claim Amerindian ancestry and contribute to the diversity of life and culture in Trinidad and Tobago.

Since the island did not possess the mineral deposits which were the targets of Spanish exploitation, the colony was largely neglected until 1783 when the Grenada-based French colonist Roume de St. Laurent was allowed to bring slaves to engage in sugar cultivation in northern Trinidad.

The poorly defended colony was captured by the British in 1797 from which time it remained a British colony until independence in 1962. From the early 18th century, British merchants and planters gradually replaced the Spanish and French colonizers bringing African slaves to bolster the plantation system.

The abolition of slavery in 1838 created a serious labour problem since the majority of the African population abandoned the estates and sought free lives away from their forced existence as slaves. Efforts were now made to fill that void by encouraging wage labourers from Portugal, China and from Eastern North America.

Finally, India emerged as the major supplier between 1845 and 1917. In 1889, Tobago was administratively joined to Trinidad and ten years later it was made a ward of the colony of Trinidad and Tobago. In 1925 the colony was allowed to elect its first representatives to its uni-cameral (one chambered) legislature first established in 1831 and on 31st August 1962 that legislature was enhanced to a bi-cameral (two chambered) parliament.

On 24th September 1976, the nation moved from a constitutional monarchy to Republican status.

On the run up to the golden jubilee celebrations, the TT Government celebrates with a series of fitting initiatives, including national competitions, such as Calypso competitions, a Military show called ‘Tattoo’, motorcades featuring TT’s successful Olympians along with Javelin Gold Medal Holder Keshorn Walcott.

These events aims to recognize and celebrate some of the important events, people and places that helped shaped the country’s rich and diverse history.

TT President George Maxwell-Richards sent greetings to Uganda, “Eric Eustace Williams of Trinidad and Tobago (TT’s first Prime Minister) and Apollo Milton Obote of Uganda led the independence movements. So, it is with special sentiments of common history, if not destiny, that I extend congratulations to the people of Uganda, in the year of their golden jubilee of Independence and send greetings, as well, to compatriots and well-wishers of Trinidad and Tobago in Uganda, as both our countries celebrate. In October 1973, diplomatic relations between our two countries were established and since then, we have had close collaboration in international fora such as the United Nations and its subsidiary bodies, the Commonwealth, the Non-aligned Movement and the G77.

Within recent times, we have sought to improve bilateral relations and, not long ago, a delegation of businessmen from Trinidad and Tobago visited Uganda, in pursuit of the development of trade between our countries. The relatively recent discovery of oil and gas and the prospects of their impact on Uganda’s economy are great”.

TT’s first female Prime Minister Kamla Persad-Bissessar said whilst there is much to celebrate, it is imperative for the Government to look into the future “in a world that is rapidly changing”.

“Communication, governance, doing business, the designing and implementation of strategies for sustainable development…all have become more complex, more sophisticated. So too have the expectations of our citizens. How shall we choose to approach our next 50 years of Independence? I believe that to continue to prosper, we must rise above our differences in the interest of the greater national good. Yes, there will be differences and conflicts and challenges, but ultimately out of these struggles we must accomplish lasting growth and development. As leaders of the Public Service, corporate movers and shakers, public and private sector workers, members of civil society, young persons, individuals, we must all work together for a tomorrow where prosperity and dignity for all is achievable and where high standards of quality and productivity are our hallmarks. Let us now set our sights even higher. Our best days are yet to come. With the continued dedication, determination and loyalty of you, our citizens, we will rise together… in unity… one People represented by the Red, White and Black ready to re-define ourselves and deepen our influence in the region and the world” Persad-Bissessar concluded.

US Secretary of State Hilary Rodham Clinton, on Tuesday, sent best wishes to TT, on its 50th Anniversary: “On behalf of President Obama and the people of the United States, I am delighted to send best wishes to the people of Trinidad and Tobago as you celebrate 50 years of Independence this August 31. Our two nations share a long history of friendship and cooperation going back more than 200 years. From the arrival of African-Americans to Trinidad after the War of 1812, to the drilling of Trinidad’s first oil well by an American engineer in 1866, to our military cooperation during World War II, this relationship has contributed to the development of both of our countries and the peace and prosperity of our world. We share a long tradition of democracy, respect for human rights, and diversity” Clinton said.

“Today, the bond between our countries is enriched by the thousands of Trinidadians and Tobagonians in the United States, including scientists, athletes, artists and educators. As you celebrate this special day from Port-of-Spain to San Fernando, know that the United States sends our best wishes for continued peace, prosperity and happiness” she said.

Friday’s celebrations will begin with an Independence Day parade at the Queen’s Park Savannah in Port-of-Spain followed by an Independence Day cocktail with the PM and President. During the day there will be several cultural shows throughout TT and fireworks at 8 pm both in Trinidad and Tobago’s capital, Scarborough.

Tags: , , ,

MK News

Автор инфо

No comments yet.

Остави коментар

UA-33057274-1